Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT (Editör)
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi
Telefon: 0 312 562 16 01
Fax: 0 312 319 86 65
E-Posta: ozkorkut@politics.ankara.edu.tr

Dr. Ufuk TEKİN (Editör Yardımcısı)
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
E-Posta: ufuk.tekin@dicle.edu.tr

Arş. Gör. Yasin Barış ÖZELCİ (Editör Yardımcısı)
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
E-Posta: ybozelci@ankara.edu.tr

Tel: 0 (312) 562 16 01 Dahili: 120 – 0 (312) 319 11 41 Dahili: 120
Fax: 0 (312) 319 11 41