Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT (Editör)
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi
Telefon: 0 312 562 16 01
Fax: 0 312 319 86 65
E-Posta: ozkorkut@politics.ankara.edu.tr

Arş. Gör. İbrahim Bektaş (Editör Yardımcısı)
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
E-Posta: ibektas@ankara.edu.tr

Tel: 0 (312) 562 16 01 – (dahili: 124) Tel: 0 (312) 319 11 41 – (dahili:124)

Tel: 0 (312) 595 51 53 – (2153)
Fax: 0 (312) 319 11 41

Arş. Gör. İfakat Balık (Editör Yardımcısı)
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı
E-Posta: ifakatbalik@gmail.com