Enstitümüz, 1 Aralık 1954 tarihinde Türkiye İş Bankası tarafından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medenî Kanun hükümlerine göre kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip bir vakıftır.

Enstitü’nün amacı, memleketimizde banka, sigorta ve ticaret hukuku alanındaki bilimsel araştırma, inceleme ve yayınları geliştirmek ve Türk banka ve ticaret hukukunu, çağdaş hukuk sistemleri arasında ileri bir seviyeye ulaştırmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, ticaret, banka ve sigorta hukukunun bütün kollarında Enstitü’ye Vakıf Senediyle aşağıdaki görevler verilmiştir:

– Araştırma ve inceleme,
– Öğretim (ders, seminer, kurslar, konferanslar)
– Dokümantasyon (ihtisas kütüphanesi, belgeler ve içtihatlar arşivi kurmak, bibliyografyalar çıkarmak),
– Yayın,
– Millî ve milletlerarası kuruluşlarla işbirliği yapma, kongre ve seminerler düzenleme.

Enstitü’nün ticaret, banka ve sigorta hukuku alanında bir ihtisas kütüphanesi vardır. Kütüphaneye çeşitli dillerde toplam 52 adet süreli yayın gelmektedir. Bunların 35 tanesi Türkçe, 10 tanesi Almanca, 3 tanesi Fransızca, 4 tanesi İngilizce’dir. Ayrıca 2013 Şubat ayından itibaren Resmi Gazete aboneliği de başlatılmıştır.

Kütüphane katalog tarama programı olarak MİLAS kullanılmaktadır. Mayıs 2017 tarihi itibariyle toplam 17529 adet kayıtlı bibliyografik künye vardır. Bunların 8776 kitap, 8752’si makale kaydıdır. Kütüphane koleksiyonuna dahil olan kitapların bibliyografik bilgilerine aşağıdaki web adresiden ulaşılabilir:

http://papirus.ankara.edu.tr/web/catalog/search.php

Ayrıca Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider), A. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, toplu eser ve armağanlarda bulunan makaleler (toplam 133 adet Armağan ve 8 adet toplu eser), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nün yapmış olduğu sempozyum ve panellerde yer alan makalelerin bibliyografik künyelerine yukarıda verilen internet adresinden ulaşılabilir.

Bankacılıkla ilgili temel kitaplar ile Enstitü’nün çalışma alanına giren bilimsel yayınların (monografiler, sempozyum, bilimsel toplantı, tebliğ ve tutanaklar, bibliyografyalar) sayısı 511’dir. Enstitü ayrıca 1961’den beri düzenli olarak Index to Foreign Legal Periodicals’da (IFLP) taranan hakemli, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi’ni yayımlamaktadır. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi’nin 1961 yılından itibaren yayımlanan tüm sayılarına, Heinonline ve Jurix veri tabanları üzerinden ulaşılabilmektedir.

Enstitü kütüphane ve arşivlerinden banka, sigorta ve ticaret hukuku alanında çalışma yapan Türk ve yabancı, her ilgili şahıs, hafta içi hergün 09.00-12.00, 13.30-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak yararlanabilir.

Enstitümüz, Vakfımızın kurucusu T. İş Bankası A. Ş. tarafından yaptırılan Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsündeki yeni binasında çalışmalarına devam etmektedir.