Etik İlkeler

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), temelde Yayın Etiği Komitesi (COPE/Committee on Publication Ethics) tarafından belirlenmiş rehber ilkeler çerçevesinde; ancak bu ilkelerle sınırlı olmamak üzere, akademik çalışmaların bilimsel etik kurallarına uygun bir şekilde yayımlanmasına gayret göstermektedir.

Ayrımcılık Yapmama, Gizlilik, Orijinallik ve İntihal Bulunmama, Olası Suiistimaller ile İlgilenme ve Eser Sahipliğini Koruma gibi konularda, etik ilkelere göre çözümler üretmektedir. COPE’nin bu konulardaki akış şemasına ulaşmak için tıklayınız.