XXXI.Ticaret Hukuku ve Yargitay Kararlari Sempozyumu Afis 2017

XXXI.Ticaret Hukuku ve Yargitay Kararlari Sempozyum Davetiyesi 2017

XXXI. Yargitay Kararlari Sempozyumu Kayit Formu 2017