II. Borçlar Hukuku Sertifika Programı Ders Çizelgesi (2016-2017 II. Dönem – II. Yarıyıl)

24. İnşaat Sözleşmeleri Hukuku Sertifika Programı Ders Çizelgesi (2016 – 2017 – II. Dönem – II. Yarıyıl)

29. Hukukçular İçin İngilizce Sertifika Programı I.Grup I.Yarıyıl Ders Çizelgesi (2017-2018)

28. Hukukçular İçin İngilizce Sertifika Programı-II.Grup II.Yarıyıl Ders Çizelgesi (2016-2017 Dönemi)