TURKISH LAW DERSİ 04.09.2019 TARİHLİ (EYLÜL DÖNEMİ) SINAV SONUCU

PRACTICAL ASPECTS DERSİ 09.09.2019 (EYLÜL DÖNEMİ) TARİHLİ SINAV SONUCU

EUROPEAN UNION LAW DERSİ 06.09.2019 TARİHLİ EYLÜL 2019 DÖNEMİ SINAV SONUCU

ENGLISH LAW DERSİ 09.09.2019 TARİHLİ SINAV SONUCU (EYLÜL DÖNEMİ)

COMPETITION LAW DERSİ ÖDEV SONUCU -EYLÜL 2019 DONEMİ

BASIC CONCEPTS OF LEGAL PERSONS DERSI – 12.09.2019 TARIHLI SINAV SONUCU

BASIC CONCEPTS OF AMERICAN LAW ÖDEV SONUCU (EYLÜL 2019 DONEMİ)