batider

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider), yılda dört sayı olarak yayımlanan, Index to Foreign Legal Periodicals’da (IFLP) ve Tübitak Ulakbim TR Dizini Hukuk Veri Tabanı’nda taranan hakemli bir dergidir.

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
(Türkiye İş Bankası A.Ş. Vakfı)
Adına Sahibi
Prof. Dr. Sabih ARKAN

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ali BOZER
Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ

Danışmanlar Kurulu

Prof. Dr. Ünal TEKİNALP

Prof. Dr. Fırat ÖZTAN

Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK

Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN

Prof. Dr. Zühtü AYTAÇ (Bilkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer TEOMAN

Prof. Dr. Celal GÖLE (Atılım Üniversitesi)

Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI

Prof. Dr. Asuman TURANBOY (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmail KIRCA (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Editör
Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT

Editör Yardımcıları

Dr. Ufuk TEKİN
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
E-Posta: ufuk.tekin@dicle.edu.tr

Arş. Gör. Yasin Barış ÖZELCİ 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
E-Posta: ybozelci@ankara.edu.tr

Tel: 0 (312) 562 16 01 Dahili: 120 – 0 (312) 319 11 41 Dahili: 120
Fax: 0 (312) 319 11 41

Yayın Sekreteri
Pınar TEKİN AKBAL

Tel: 0 (312) 562 16 01 Dahili: 115 – 0 (312) 319 11 41 Dahili: 115
Fax: 0 (312) 319 11 41

___________

(*) Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi’nin 1961 yılından itibaren yayımlanan tüm sayılarına, Heinonline ve Jurix , Lexpera veri tabanları üzerinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca 2013 yılından itibaren yayımlanan sayılara EbscoHost veri tabanı üzerinden ulaşılabilmesi de mümkündür.