Enstitü’nün ticaret, banka ve sigorta hukuku alanındaki kaynakların ağırlıklı olarak yer aldığı ihtisas kütüphanesi vardır.

Kütüphane otomasyon programı olarak SirsiDynix Symphony kullanılmaktadır. Kasım 2019 tarihi itibariyle toplam 18.229 adet kayıtlı bibliyografik künye vardır. Bunların 8.926’sı  kitap, 9.303’ü makale kaydıdır. Kütüphane koleksiyonuna dahil olan kitapların bibliyografik bilgilerine aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir:

http://bthae.ankara.edu.tr/online-katalog

http://katalog.ankara.edu.tr

Kütüphaneye çeşitli dillerde düzenli toplam 43 adet süreli yayın gelmektedir. Bunların 28 tanesi Türkçe, 10 tanesi Almanca, 3 tanesi Fransızca, 2 tanesi İngilizcedir.

Kütüphaneye gelen belli başlı süreli yayınlarda ve toplu eserlerde yer alan makalelerin bibliyografik künyesi  SirsiDynix Symphony kütüphane katalog taraması programına aktarılmaktadır. Makale künyelerinin aktarımı yapılan kaynaklar aşağıda listenmiştir.

 • Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider),
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
 • Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
 • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası,
 • Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu,
 • Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllıkları
 • Toplu eserlerde ve armağan kitaplarda  bulunan makaleler (toplam 150 adet Armağan ve 8 adet toplu eser),
 • Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nün yapmış olduğu sempozyum ve panellerde yer alan makalelerin bibliyografik künyeleri (1960 yılından günümüze kadar olan toplam 63 adet bilimsel toplantı)

Enstitü kütüphane ve arşivlerinden banka, sigorta ve ticaret hukuku alanında çalışma yapan Türk ve yabancı, her ilgili şahıs, kütüphanenin açık olduğu saatlerde ücretsiz olarak yararlanabilir.

Kütüphanenin Açık Olduğu Saatler: Hafta içi: 09.00-12.00 – 13.30-17.00

Kütüphaneden Yararlanma Koşulları

 • Kütüphanemiz üyelik sistemi gerektirmeksizin her araştırmacıya açıktır ve ücretsiz olarak hizmet vermektedir.
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri dışındaki kullanıcılara ödünç kitap verme uygulamamız yoktur.
 • Araştırmacılar, araştırmalarını kütüphane içerisinde veya fotokopi alarak yapabilir. Kütüphanedeki hiç bir kaynak kütüphane dışına izinsiz çıkartılamaz.
 • Kütüphane kaynaklarından fotokopi almak isteyen okuyucular, kimlik kartlarını görevliye bırakarak bu hizmetten yararlanabilir.
 • Başvuru kaynakları, süreli yayınlar, enstitü yayınları ve toplu eserler ödünç verilmemektedir.
 • Kitabın ödünçte kalma süresi akademik personel için 30 gün, öğrenciler için 15 gündür.
 • Okuyucular araştırmalarını tamamladıktan sonra, kaynakları raflara en yakın masada bırakmalı ve masaların üzerini düzenleyerek  kütüphaneden ayrılmalıdır.
 • Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilemez.
 • Kütüphane içerisinde cep telefonu ile konuşulmaz. Cep telefonları sessiz moda getirilmelidir.
 • Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan eşyalardan kütüphane personeli sorumlu değildir.