BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ SÜRELİ YAYINLAR LİSTESİ TEMMUZ 2016

TÜRKÇE DERGİLER 

Adalet Dergisi: 1950-1977, 1985,1989, 1999-2000 yılı 2. Sayısından günümüze kadar. (1991’de yayını durmuştur. 1999 Ekim’de tekrar başlamıştır). (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1961 yıl 52; 1963 yıl 54 ; 2000 sayı :1).

Akademi Bursa: 1973-1974

Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi: 1964-1972, 1992-2013(cilt: 50, sayı: 9) http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/yayinlar/kararlardergisi.html adresinde online olarak vardır.

AnayasaYargısı:1987- sayı: 4’den itibaren http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/yayinlar/anayasayarg%C4%B1s%C4%B1.html adresinde online olarak 

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi: 2001- Kütüphanede olan sayı ve yıllar: 2001 c.1, sayı: 1 ; 2002 c.2, sayı: 3,4 ; 2003 c.3, sayı: 1, 2 ; 2004 c. 4, sayı: 1,2 ; 2005 c.5, sayı: 1,2,3 ; 2006 c.6, sayı: 1,2 ; 2007 c.8, sayı: 1).

Ankara Bar Rewiev ABR: 2008 –

ANK. İ.T.İ.A: 1969-1971

Ankara Barosu Dergisi: 1944- (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1946, 1947, 1953, 1980, 1981, 1983, sayı 3,4 ; 1984, sayı 1; 1986, sayı 1; 1988 ; 2006, sayı 4).

Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR): 2001- (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 2006/4 ; 2010/3,4)

 Ankara Law Review : 2004- http://auhf.ankara.edu.tr/alr/about/vol-7-no-1-year-2010-1/ adresinde çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi: 1943-(kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1943 sayı 4,5,6;1947, cilt 4; 1948, cilt 5; 1949, cilt 6;  1977, cilt 34) (Not : 2005 c.54 sayı 4 80.yıl armağanı olarak çıkmıştır.) http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=38  adresinde online yayınlanmaktadır. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi SBF: 1968- (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1968 sa 1,2,3 ; 1969 sayı:3 ; 1974 ;  1992,sayı 3-4 ; 1997 ;  1999, say1,2,3).http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=42  adresinde online yayınlanmaktadır.

Annales de la Fculte de Droit İstanbul: 1996- (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: cilt 31 sayı 47 yıl 1997 ; 1999 ; 2001 ; 2004). http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuafdi/  adresinde online yayınlanmaktadır.

Avrupa Güncel: 1996-1999

Aylık Bülten: 1955-1978 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1960).

BANKA VE TİCARET HUKUKU DERGİSİ (BATİDER) 1961-

Banka Meslek Ve Fikir Dergisi: 1964-1972

Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi: 1974-1995 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1976 ; 1989, Sayı 1,3 ; 1990, Sayı 1,2,3,4,5,6,11 ; 1991, Sayı 7 ; 1992, Sayı 11,12 ;  1993, Sayı 1,2,12 ; 1995, Sayı 5-12).

Banka ve Para Teknolojileri: 1999-2000 (yayımı durmuştur).

Bankacılar: 1990- (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1993, sayı 10 ; 1995, sayı 16). https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/arastirma-ve-yayinlar/bankacilar-dergisi/43?year=2016 adresinde online erişim vardır.

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi: 2015 Cilt: 1, Sayı: 1-

BDDK Aylık Bülten: 2005- Düzensiz. http://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Basit.aspx  adresinde online olarak da yayınlanmaktadır.

BDDK Finansal Piyasalar Raporu: 2006- (Mart-Haziran)

Çözüm: 1985-1986

Danıştay Dergisi: 1974-1993 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: yıl:1990, sayı 76-77).

Deniz Hukuku Dergisi: 1996-2000, 2006 Özel sayı (Not: 2000 sayı 1-4 tek ciltte Gündüz Aybay’a Armağan olarak çıkmıştır. 2006 Özel sayısı TTK tasarısı hakkında değerlendirmeler özel sayısı olarak çıkmıştır).

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi: 1983-1985 (yılda 1 sayı yapmış).

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi: 2000-2012 Sayı: 1 (2013 sayı: 1’den itibaren sadece online yayınlanıyor. http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj adresinden online erişim vardır.

Dokuz Eylül Univ. Hukuk Fakültesi Dergisi: 1988-1993, 2002- (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1989-1990,1992). Not: 2005 sayı: 2 İrfan Baştuğ Anısına Armağan Özel sayısıdır. 2009 cilt: 11 Bilge Umar’a Armağan Özel saysıdır. 2010/cilt: 12 prof. Dr. Burhan Ceyhan’a Armağan Özel Sayısıdır).http://webb.deu.edu.tr/hukuk/egitimogretim/hfd.htm 

Dokuz Eylül Üniv. İ.İ.B.F. Dergisi: 1993-(kütüphanede olmayan sayı ve yıllar:   1995, sayı 2 ; 1996 ; 1997, sayı 1 ; 1999, sayı 2 ; 2002 sayı:1,2 ; 2003 sayı: 1,2 ; 2006 sayı: 2 ; 2007 ; 2008; 2009).

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fak. Dergisi: 2006-http://hukuk.erciyes.edu.tr/hukuk_dergi.html Derginin içindekiler listesine ulaşılabilir.

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi: 1997-  Derginin Online erişimi vardır.

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2008-

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi: 1983-1991 (Yayını durmuştur).

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi: 1965-1991 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1988, sayı 2) (Yayını durmuştur).

Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi : 2005-2006 sayı 1 ; 2006 sa: 2 ; 2006 sa : 3 (Yayını 2006 da başladı).

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi:  1996- 1996 Coşkun Kırca’ya Armağan – 1998 Yiğit Okur’a Armağan, 2002 Sayı: 1 K. Oğuzman’a Armağan – 2003 Yıldızhan Yayla’ya Armağan, 2004 Erden Kuntalp’e Armağan, 2014 Sayı: 1-2  Doç. Dr. M. Batur Yamaner’e Armağan http://hukuk.gsu.edu.tr/tr/kitapliklar-yayinlar/yayinlar adresinden online erişimi vardır.

Gazi Univ. Ticaret ve Turizm Eğt. Fak Dergisi: 1998-2001

Gazi Üniv. Hukuk Fakültesi Dergisi: 1997- http://hukuk.gazi.edu.tr//posts/view/title/yayinlanmis-ciltler-17343 adresinden online ulaşılabilir. (kütüphanede olmayan sayı ve   yıllar: 1998 c.2 ; 2007 c. 11 ; 2010 sayı: 1). 1997 sayı: 2 Naci Kınacıoğlu’na armağan 2008 Cilt:12 Atilla Özer’e Armağan  2010 Sayı:2 Doç. Dr. Mustafa Yıldız’a Armağan 2013 Sayı: 1-2 Oğuz Kürşat Ünal’a Armağan

Görüş: Tusiad yayını 2001-2004 (kütüphanede olmayan sayı ve   yıllar: 2001 sayı: 48 ; 2002 sayı: 50, 51 52 ; 2004 sayı: 57).

Güncel Hukuk Dergisi: 2005- (kütüphanede olmayan sayı ve  yıllar:2005/sayı:1-9 ; 2006/sayı: 4 ; 2007/sayı: 10,11,12 ; 2008/1-9, 11 ; 2009/sayı: 3,4, 7-12 ; 2010 ; 2011; 2012/sayı:1-4, 6, 8, 10)

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi: 2013 Sayı: 4, sayı: 6, sayı: 8

Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHF): 1989-1996, 2004-2011 (1999 sayısı Selahattin Sulhi Tekinay’a Armağan. 2004-2006 c.12, sayı:1-3 Mehmet Somer’e Armağan Özel sayısı ; 2008/4 Roma Hukukunda Modern Sorumluluk  Sempozyumu Özel Sayısıdır). (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar:1990 c.5). https://hukuk.marmara.edu.tr/yayinlar/dergi-arsivi/hukuk-arastirmalari-dergisi-had/gecmis-yillar-hukuk-arastirmalari-dergisi-had/ adresinden 1992-1999 yılları arası erişime açıktır.

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi: 2002 Sayı: 4-2011 sayı: 25. http://www.istanbulbarosu.org.tr/detail.asp?CatID=1&SubCatID=1&ID=7478 adresinden  online erşimi vardır.

Hukuk Gündemi: 2005- 2007

HPD Hukuki Perspektifler Dergisi: 2005 sayı:5, 2006 sayı:6,7,8,9 (Yayımı 2006/9.sayıdan itibaren durmuştur).

 Hukuk İçtihatlar Dergisi: 1952-1955

İktisat Fakültesi Mecmuası: 1948-1951

İktisat ve Maliye Dergisi : 1954-1989 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1958-1959,  cilt 5 ; 1960-1961, cilt 7 ; 1976-1977, cilt 23; 1977-1978, cilt 24; 1978-1979, cilt 25 ; 1989, sayı 3,4) 

İlmi ve Kazai İçtihatlar Dergisi: 1961-1994 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1980).

İstanbul Barosu Dergisi: 1927-1975, 1988-1996, 2000- (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1938, 1991, 1992, sayı 1,2,3,4,5,6; 1994, sayı 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ; 1997-1999 ; 2011/sayı: 3,4,6).

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi: 1973-1981 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1977, 1978, 1979, 1980).

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi:  2002 c.1 sayı 1-2 (yayını 2002 de başlamıştır).

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası: 1964- 

(Kütüphanede Olan Sayılar) 1964 c. 30; 1968 c.34 sa 3-4 ;  1970 c.36 ; 1971 c. 37  ;1974 sa 1-2 c. 40;  1975 c. 41 ; 1976 c. 42 (Hirsche Armağan sayısı) ; 1978 c. 44 ; 1982 -1983 sa 1-4 c. 48-49 ; 1984 c. 50 -1985 c. 51 ;1988-1990 sa 1-4 ;   1995 c. 55 sayı:1-2 ; 1997 c. 55 sa 3-4 (C.55 sayı: 4 Münir Çağıl’a Armağan) ; 1998 ( Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’ba Armağan Sayısı) ; 1999-2007 ; 2008 sayı: 1 ; 2009 ; 2010 ; 2012). http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuhfm/issue/archive adresinden online erişimi vardır. 

İzmir Barosu Dergisi: 1983- 2012/sayı: 1 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1990, sayı 2,3,4 ; 1991 ; 1992, sayı 2 ; 2003 sayı 2 ; 2004 sayı 4 ; 2006 sayı: 3-4 ; 2007 sayı: 2,3 ; 2008 sayı: 2,3 ; 2009 sayı: 3,4 ; 2010 sayı: 1,3,4 ; 2011 sayı: 3)

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi: 2013-

Kamu Hukuku Arşivi: 1998-2006 (düzensiz). (Kütüphanede olan sayılar: 1998/3 ; 1999/3 ; 2000/2-3 ; 2001/1,2 ; 2002/1 ; 2003/1 ; 2005/2 ; 2006/1)

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi: 1997-2005. (Kütüphanede olan sayılar: 1997/1 ; 1998-1999/1 ; 2001/1 ; 2005/4,5) Not: 2001 yılı sayıları Vecdi Aral’a Armağan.

Konjonktür Maliye Dergisi: 1953-1975 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1961, 1962, 1963, 1964)

Kriter : 2006 sayı 2- 16 ; 2007 sayı 19  (Aboneliği iptal edilmiştir).

Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi: 2011-

Maliye Bülteni: 1951-1972

Maliye Dergisi: 1975-1989 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1976. 1977. 1978, 1982, sayı 2 ; 1983, sayı 6 ; 1984, sayı 2,3,4,5 ; 1985, sayı 6; 1986, sayı 6 ; 1987, sayı 3,4,5,6 1988, sayı 3).

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi: 2008 sayı 1-2

Marmara Üniv. Avrupa Araştırmaları Dergisi (Marmara Ü. Avrupa Topluluğu Enstitüsü: 1991- 2006. (1999 sayı 1-2 : Prof. Dr. Orhan Oğuz’a Armağan, 2004 sa :1-2 : Prof. Dr. Aslan Gündüz Anısına  Armağan). http://avrupa.marmara.edu.tr/en/ab-enstitusu/akademik/mjes/mjes-vol15-no2/ adresinde online erişimi vardır.

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni: 1987- (Not: 2002 yılı Ergin Nomer’e Armağan ; 2003 yılı  G. Tekinalp’e Armağan ; 2004  Yılı S.Toluner’e Armağan ; 2005-2006 yılı Aslan Gündüz Anısına Armağan).

Muhasebe ve Maliye Mecmuası: 1947-1953

Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi :  1968-1996 (Not: 1996 sayı:20 İsmet Sungurbey’e Armağan).

Mükellefin Dergisi: 1996-1997

Naviga: (Deniz kültürü Dergisi) Ekim, 2003-2006

Regesta: 2011-2013

Rekabet Dergisi: 2000-2011 (2012 yılından itibaren yalnızca internetten yayınlanmaktadır).

Sayıştay Dergisi : 1971-1972

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi: 1988 c.1 sayı 1 ; 1994- http://www.selcuk.edu.tr/hukuk/birim/web/sayfa/ayrinti/2102/tr adresinde online erişimi vardır.

Sermaye Piyasası Bülteni: 1973-2001  2001’den itibaren basılı yayını durmuştur. İnternet SPK adresinden yayınlanmaktadır.

Sigorta Dünyası Dergisi: 1959-2001 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1976-1981 ; 1988, sayı 1,4,11,12 ; 1988, sayı 6,9,10,11,12 ; 1989, sayı 3,4, 5, 6, 8; 1999, sayı 464; 2000, sayı:477).

Sigorta Hukuku Türk Dergisi (SHTD): 1982-1986, 1998 sayı: 1 ; 1999 sayı:1 ; 2001 sayı: 1 ;  2003 sayı:, 2005 (TTK Taslağı Özel Sayısı).

Sigorta Haberleri Bülteni: 1976-1980 (1 Cilt)

Son İçtihatlar: 1946-1974

Tatbikatta Yargıtay Kararları: 1949-1958

Temel Ekonomik Göstergeler: 1996-2006 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar:    1998, sayı 11, 12 ; 1999, sayı 1, 9, 10).

Terazi: 2006-2007. 2008 sayı: 18 ; 2014 sayı: 89-93-97-100 ; 2015 sayı: 104, 105, 112

TFM (Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi): 2015 sayı: 1 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tfm/ adresinde online erişimi vardır.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi:  2010 sayı 1’den itibaren- (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 2011/7 ; 2012/8,9 )

Türkiye Barolar Birliği Dergisi: 1988- (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1988, sayı 1,4,5,6 ; 1989, sayı 1,2,3 ; 1990, sayı 2,5,6 ; 1993, sayı 2; 1994; 1996, sayı 1,2,3; 1997, sayı 3,4 ; 2006 sayı: 62-67).

Türkiye Bibliyografyası: 1993-2002

Türkiye Makaleler Bibliyografyası: 1993-2002

Türkiye İktisat Mecmuası: 1948-1955

Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi: 1974- (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar:1974, sayı 4 ; 1975, sayı 3 ; 1983, sayı 1 ; 1984, sayı 1 ; 1992, sayı 74; 1993, sayı 78).

Vergi Sorunları Dergisi: 2013/sayı: 294, 295  ; 2015, sayı: 317 ; 2016 sayı: 332

Yaklaşım Dergisi: 1993-2002, 2010/213 – 2011/228 ; 2010-2011 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1994, sayı 1,4 ; 1995, sayı 2,5).

Yargıtay Dergisi: 1975- (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1984 ; 1993/2).

Yargıtay Kararları Dergisi: 1975- (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1976).

Yasa Hukuku Dergisi: 1978-1991

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi: 2004-2007 (İlk sayısı 2004 de çıkmıştır). (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 2006 sayıları).

ALMANCA  DERGİLER

Die Aktiengesellschaft: 1966-

Aussenwirtschaft: 1960, 1987 

Der Betrieb: 1976, 1987 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1982, Vol.. 1).

Betriebs-Berater: 1976-1987

Österreichisches Bank- Archiv: 1959-1987

Die Schweizerische Aktiengesellschaft La Societe Anonyme Suisse: 1954-1992 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1979)

Reprax : 2006-

Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftrecht Revue Suisse De Droit Des Affairs   Swiss Rewiew Of Business Law: 1993-

Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europaisches Recht:   1991-2002

Transportrecht: 1985- (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar:1986, sayı 6).

Die Versicherungspraxis: 1953-1985

Versicherungsrecht: 1959- (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1963, sayı 7,8 ;  1964, sayı 1,2 ; 1965, sayı 5; 1966; 1971, sayı 6; 1976, sayı 6-12 ; 1977 ; 1978 ; 1979 ; 1980 ; 1981).

Wirtschaft und Recht: 1950-1987 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1981).

Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht und Wirtschaftrecht (ZHR): 1982- (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1991 sayı 4).

Zeitschrift für Unternehmens und Geselschaftrecht: ZGR: 1972- (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1977-1981).

Zeitschrift für Verkehrsicherheit: 1957-1987 (kütüphanede olmayan  sayı ve yıllar: 1978).

Zeitschrift für Verkehrswissenschaft: 1955-1987

Zeitschrift für Versicherungswesen: 1951-(kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1999, sayı 18). 

Zeitschrift für die Gesamte Versicherungswissenschaft: 1980- (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 2000, sayı 4).

 ZIP: Zeitschrift für Wirtschtsrecht/EWİR: 2007-

İTALYANCA  DERGİLER

Assicurazioni: 1962-1976 

Banca Borsa E Titoli Di Credito: 1950-1980 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1953.

IL Dritto Maritimo: 1959-1979 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1976, vol 3).

Rivista Del Dottori Commercialisti:1951-1980(kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1953, 1966, 1975, vol) 

Rivista Del Dritto Commerciale: 1940-1988 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1941, 1943, 1944, 1945, 1948, 1981, 1982)

Rivista Del Dritto Della Navigazione: 1955-1972 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1960, 1962, 1963, 1965, 1966, 1968, 1970, 1971)

FRANSIZCA  DERGİLER

Experiodica: 1972-1978 

Journal Des Tribunaux: 1955- (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1994, sayı 14, 15, 16 ; 2001, sayı 12,13,14,15,16). 

Le Droit Maritime Français: 1966-  (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1986, 1987) 2005 yılından itibaren aboneliği iptal edilmiştir.

Journal Des Societes Cıviles Et Commerciales: 1972-1974 

Revue De L’Arbitrage: 1970- (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1980, sayı 1 ; 1984)

Revue Des Societes: 1975-2004 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1992, Vol. 1; 1995, sayı 3) 2005 yılından itibaren aboneliği iptal edilmiştir.

Revue Trimestrielle De Droit Commercial: 1964-(kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1977, Vol. 2; 2001, sayı 1,2).

 İNGİLİZCE  DERGİLER

Air Law: 1982-1989

The Arbitration and Dispute Resolution Law Journal: 1992-2000 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1995, sayı 4 ; 1996, sayı 4 ; 1997, sayı 2,3,4 ; 1998, sayı 1)

The Arbitration Journal: 1968-1973 

The Bankers Magazine: 1959-1962 

Commercial Laws of Europe: 1978-1985 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1980).

The Economist: 2000-2015 (2015 yılında aboneliği iptal edilmiştir)

European Commercial Cases: 1978-1979, 1993-1994 

European Competition Law Rewiew (ECLR): 1993-1994

European Transport Law: 1971-2006 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1972- 1977, 1980,1981,1998, Vol. 4) 2007 yılından itibaren aboneliği iptal edilmiştir.

Euredia: 2000-2011

International Company and Commercial Law Rewiev: 1991

The Journal of Air Law and Commerce: 1959-1991 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1982, 1983 vol 3, 4 ; 1983, 1984, vol 3,4)

 The Journal of Business Law: 1962-1994 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1980, sayı 3,4 ;1982, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993).

Journal of International Arbitration: 1984- (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1993, sayı 4 ; 1994, sayı 2).

The Journal of Risk And Insurance: 1984-1986 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1986, 3., 4. Vol) 

Journal of World Trade Law: 1972-1988 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar:1975-1980 ; 1984, sayı 2,3)

Journal Uec: 1974-1979 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1977

The Journal of Institute Of Bankers: 1955-1967 (kütüphanede olmayan sayı ve yıllar: 1964, 1965)

Uniform Law Review/Revue de Droit Uniforme: 1996- (Bedelsiz  geliyor).

Washington Law Review: 1963-1990