24.06.2019 Tarihli (Haziran 2019 Dönemi) Sinav Sonucu Ticari Krediler. Füsun Tuncel Yazoğlu

26.06.2019 Tarihli (Haziran 2019 Dönemi) Sinav Sonucu Ders. Ticari Faiz

17.06.2019 Tarihli (Haziran 2019 Dönemi) Sinav Sonucu Ders. Limited Şirketler

20.06.2019 Tarihli (Haziran 2019 Dönemi) Sinav Sonucu Ders. Çek

34. ve 35. Ticaret Hukuku Sertifika Programlari 27.06.2019 Tarihli (Haziran 2019 Dönemi) Sinav Sonucu Ders. Akreditif