Dergimiz; yılda dört sayı olarak yayımlanan, Index to Foreign Legal Periodicals’da (IFLP) ve Tübitak, Ulakbim Hukuk Veri Tabanı’nda taranan, çift hakemli bir dergidir. Derginin tüm sayılarına HeinOnline veritabanı üzerinden ulaşılabilmektedir.

Derginin amacı, meslektaşlarımızın akademik ve meslekî çalışmalarında faydalanabilecekleri, seçkin bilimsel içeriğe sahip akademik bir yayın ortamı sunmaktır.

Dergimizde, başlıca çalışma alanı olan banka ve ticaret hukuku yanında bu alanlarla bağlantılı olan medenî, borçlar, medenî usul hukuku ile Avrupa Birliği hukuku konularında makalelere, kitap tanıtımlarına, ulusal ve uluslararası yargı kararları değerlendirmelerine, yayımlanmamış Yargıtay kararlarına (özellikle HGK kararları ile 11. Hukuk Dairesi kararlarına) yer verilmektedir.

bthae@law.ankara.edu.tr adresine gönderilecek makalelerin, Batider Yayın İlkeleri sekmesinden ulaşılabilecek kurallara ve Etik İlkeler sekmesinden ulaşılabilecek akademik araştırma ilkelere uygun olması gerekmektedir. Özellikle Dergiye gönderilecek yazılar, dipnotlar dâhil on bin (10.000) kelimeden fazla olmamalı, özet kısmı iki yüz (200) kelimeyi geçmemelidir.